ISO 286-1

Basmått mm:
Toleransläge: (bokstav)
Toleransgrad: (siffra)
Uppmätt värde mm: